Informace ke zpracování osobních údajů v souvislosti s GDPR

Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o.
se sídlem Na Proutkách 280, 250 73 Radonice,
IČ 60 491 418, IZO 691 007 055
zastoupená jednatelkou a ředitelkou Mgr. Danuší Svobodovou
(dále jen „škola“)

jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a to z těchto důvodů:

  • na základě právního předpisu (školský a ostatní zvláštní zákony) nebo
  • na základě souhlasu subjektu údajů k přesně vymezenému účelu zpracování osobních údajů – zaměstnanců, zákonných zástupců dětí, žáků a dalších osob, které přijdou se školou do styku v rámci plnění činností školy.

Subjekt údajů má právo:

  • na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
  • Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
  • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Ve škole je vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole.
Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od subjektů údajů včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • datové schránky ID: u767v8n
  • e-mailem: info@sofiaschool.cz
  • písemně na adresu: Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o., k rukám pověřence OÚ, Navrátilova 69, 250 90 Jirny